ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
5051/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองพิจารณาราคา การให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าย่อย จำนวน 1 จุดบริการ บริเวณด้านหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศ 30 ธ.ค. 2560
5050/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา 30 ธ.ค. 2560
5046/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 ก.พ. 61 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5045/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,17,18 ม.ค. 61 และวันที่ 7,8 ก.พ. 61 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5044/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 61 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7) 29 ธ.ค. 2560
5043/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-20 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36) 29 ธ.ค. 2560
5042/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,18,19 ม.ค. 61 และวันที่ 1,2 ก.พ. 61 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5041/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,25 ม.ค. 61 และวันที่ 15 ก.พ. 61 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5040/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,18,22 ม.ค. 61 และวันที่ 1,5 ก.พ. 61 อำเภอเมือง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5039/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16,17,19,29,30,31 ม.ค. 61 และวันที่ 2,5,6,7,9 ก.พ. 61 อำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5038/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,12,15,16 ม.ค. 61 โรงเรียนบวกครกน้อย โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5037/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,19 ม.ค. 61 และวันที่ 2 ก.พ. 61 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5036/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,26 ม.ค. 61 และวันที่ 7 ก.พ. 61 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ธ.ค. 2560
5035/2560 ลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29 ธ.ค. 2560
5031/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 61 โรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร) 29 ธ.ค. 2560
5030/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (จัดนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า) 29 ธ.ค. 2560
5029/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,16-17,23-24,30-31 ม.ค. 61 และ 6-7,19-20 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1) 29 ธ.ค. 2560
5027/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 ม.ค. 61 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน) 29 ธ.ค. 2560
5025/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 ม.ค. 61 สุรินทร์และบุรีรัมย์ (เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสำหรับผู้อำนวยการกองกลางและเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2561) 29 ธ.ค. 2560
5022/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 60 โรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2560

พบทั้งหมด 4570 เรื่อง รวมทั้งหมด : 229 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]