ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3816 เรื่อง รวมทั้งหมด : 191 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2809/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2808/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2804/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,28 ก.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2803/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 1,2,3,4,21,22,23,24,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนแม่สารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2802/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.ค. และ 8,9,29,30 ส.ค. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2801/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. และ 7,4,30 ส.ค. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง โรงเรียนเอื้อรัตนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2800/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. และ 2-4,16-18,24-25 ส.ค. 60 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2799/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราช 27 ก.ค. และ 2,4 ส.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อำเภอฮอด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2798/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 9 ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน, คณะกรรมการบริหารงานบุคคล, สภามหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกรอบอัตรากำลัง, สภาวิชาการ, คณะกรรมการบริหารวิชาการ) 26 ก.ค. 2560
2797/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อำเภอฮอด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2796/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 60 ห้องสมุดโรงเรียน สูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2795/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 60 สุสานบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 26 ก.ค. 2560
2794/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. และ 2-3,5-7,15-20,26-29 ส.ค. 60 โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่นะ โรงเรียนบ้านนาหวาย โรงเ 26 ก.ค. 2560
2793/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัย) 26 ก.ค. 2560
2792/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค.-5 ส.ค. 60 Evergreen Laurel Hotel กรุงเทพมหานคร (อบรมเรื่อง The 2nd Training of the trainers (TOT) on Urban Climate Change Adaptation in Southeast Asia) 26 ก.ค. 2560
2790/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ระหว่าง 1 ส.ค.-30 ก.ย. (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์) สถาบันศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แอลเอสซี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการ Academic writing) 26 ก.ค. 2560
2789/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-27 ส.ค. 60 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 26 ก.ค. 2560
2788/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ส.ค. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการค่ายภาษาอังกฤษสัญจร ครั้งที่ 7) 26 ก.ค. 2560
2787/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์) 26 ก.ค. 2560
2786/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ค. 60 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติฯ) 26 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]