ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] 100 [101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2776/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 ส.ค. และ 27-30 ส.ค. 60 พื้นที่อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 25 ก.ค. 2560
2775/2560 มอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับและส่งเงิน 25 ก.ค. 2560
2774/2560 ให้กรรมการสภานักศึกษาพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งใหม่ 25 ก.ค. 2560
2773/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ค. 60 ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 25 ก.ค. 2560
2772/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว 25 ก.ค. 2560
2770/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-24 ส.ค. 60 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560) 25 ก.ค. 2560
2769/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26,31 ก.ค. และ 2,3,7,8,9 ส.ค. 60 พื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 25 ก.ค. 2560
2768/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 ส.ค. 60 อุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี (ประชุมวิชาการนานาชาติ ANSCSE 21 และนำเสนอผลงานวิจัย) 25 ก.ค. 2560
2767/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 25 ก.ค. 2560
2766/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,28 ก.ค. และ9,11,16,25 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ก.ค. 2560
2765/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ค. และ 4,11 ส.ค. 60 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ก.ค. 2560
2764/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค.และ 11,30 ส.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ก.ค. 2560
2763/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,8,9,24,25 ส.ค.60 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ก.ค. 2560
2762/2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิชญพิจารณ์ สถานวิจัยคณะครุศาสตร์ 25 ก.ค. 2560
2761/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมปรับปรุงระบบการจ้างอาจารย์พิเศษ) 25 ก.ค. 2560
2761/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 60 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุมปรับปรุงระบบการจ้างอาจารย์พิเศษ) 25 ก.ค. 2560
2758/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.ค. 60 และ 1,2,22,23,25,30 ส.ค. 60 และ 1,12,13,15 ก.ย. 60 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ก.ค. 2560
2757/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-26 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 24 ก.ค. 2560
2756/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,7,10,14,28,31 ส.ค. 60 พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม,จอมทอง,ฮอด,ดอยเต่า,อมก๋อย,แม่วาง,ดอยหล่อ,สันป่าตอง,เมือง,สันกำแพง,สารภี,หางดง,แม่ออน,แม่ริม,แม่แตง,พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 24 ก.ค. 2560
2755/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างปรับปรุงงานทาสีหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 24 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]