ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146] 147 [148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1754/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-31 พ.ค. 60 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี (อบรมผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ) 26 พ.ค. 2560
1753/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 26 พ.ค. 2560
1751/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 26 พ.ค. 2560
1750/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560
1749/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560
1748/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ 26 พ.ค. 2560
1747/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 พ.ค. 60 ลี้ ลำพูน (โครงการเปิดกล่องชอล์กครุศาสตร์สอนน้อง) 26 พ.ค. 2560
1746/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 26 พ.ค. 2560
1745/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26-27 พ.ค. 60 25 พ.ค. 2560
1744/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.-3 มิ.ย.,6-11,14-17,20-25 มิ.ย. 60 กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงราย ลำปาง ปทุมธานี นครราชสีมา (วิจัย) 25 พ.ค. 2560
1743/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. 60 ลำปาง (โครงการศึกษาดูงาน) 25 พ.ค. 2560
1742/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 25 พ.ค. 2560
1741/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 25 พ.ค. 2560
1740/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ) 25 พ.ค. 2560
1739/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 โรงแรมเทวราช น่าน (โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP) 25 พ.ค. 2560
1738/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 25 พ.ค. 2560
1737/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017) 25 พ.ค. 2560
1736/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22-26 พ.ค. 60 เวียงนาม 25 พ.ค. 2560
1735/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (ณุวีร์ เกตุแก้ว) 25 พ.ค. 2560
1734/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นันทนา กะหมายสม) 25 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]