ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3451/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่หาโจทย์วิจัย) 05 ก.ย. 2560
3448/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับสืบค้นข้อมูล (SSL VPN Concurrent) จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3447/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3446/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3445/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3444/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนรู้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3443/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3442/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3441/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3440/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด 05 ก.ย. 2560
3439/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน 2 ชุด 05 ก.ย. 2560
3438/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3437/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อ (incubator) จำนวน 4 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3436/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ (Temperature and Humidity chamber) จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3435/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 10 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3434/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3433/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3432/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3431/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560
3430/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ (Shaker) จำนวน 1 เครื่อง 05 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]