ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210] 211 [212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
408/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.พ. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ (ประชุมตรวจรับการส่งมอบงาน) 04 ก.พ. 2560
407/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 04 ก.พ. 2560
406/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-10 ก.พ. 60 เพชรบุรี (ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย) 04 ก.พ. 2560
405/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 ก.พ. 60 ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 04 ก.พ. 2560
404/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ก.พ. 60 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 04 ก.พ. 2560
403/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,13 ก.พ. 60 04 ก.พ. 2560
402/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 14-22 ก.พ. 60 (ผู้อำนวยการอุปสมบท) 04 ก.พ. 2560
401/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.พ. 60 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม) 04 ก.พ. 2560
400/2560 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 9-12 ก.พ. 60 ชลบุรี (โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่) 04 ก.พ. 2560
399/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 10 ก.พ. 60 โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (ประชุมโครงการรูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจรเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี) 04 ก.พ. 2560
398/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9 ก.พ. 60 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ (ประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย) 04 ก.พ. 2560
397/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
396/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 60 ตราด (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
395/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-23 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เครือข่ายราชภัฏ) 04 ก.พ. 2560
394/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ.-19 เม.ย. 60 เมือง หางดง สันป่าตอง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ก.พ. 2560
393/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560) 04 ก.พ. 2560
392/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 11-19 มี.ค. 60 สหรัฐอเมริกา (นำเสนอบทความวิชาการ) 03 ก.พ. 2560
391/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 7-12 มี.ค. 60 ญี่ปุ่น (ร่วมเป็นกรรมการจัดงาน) 03 ก.พ. 2560
390/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ 30 ม.ค.-4 ก.พ. 60 อินโดนีเซีย (นำเสนอบทความวิจัย) 03 ก.พ. 2560
389/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-4,10-11 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทะเลแก้วเกมส์) 03 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]