ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217] 218 [219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
266/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (แข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 44 รถม้าเกมส์) 25 ม.ค. 2560
265/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป กรุงเทพฯ (ประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 25 ม.ค. 2560
264/2560 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 25 ม.ค. 2560
261/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค.-10 ก.พ. 60 จอมทอง แม่อาย เชียงใหม่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
260/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 24-25 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่แจ่ม) 24 ม.ค. 2560
259/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24-25 ม.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่แจ่ม) 24 ม.ค. 2560
258/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-28 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ (โครงการเข้าร่วมประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูและจิตอาสาราชภัฏสัมพันธ์) 24 ม.ค. 2560
257/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 60 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ นนทบุรี (ประกวด To be number one teen dancercise thailand championship 2017 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน) 24 ม.ค. 2560
256/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 60 โรงแรมเซ็นจูลี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ (ประชุมผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่) 24 ม.ค. 2560
255/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0) 24 ม.ค. 2560
254/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 60 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ) 24 ม.ค. 2560
253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 60 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการสัมมนาพุทธธรรมนำใจ สร้างสายใยภูมิปัญญาชุมชน) 24 ม.ค. 2560
252/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (อบรมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) 24 ม.ค. 2560
251/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 26 ม.ค. 60 โรงแรมโนโวเทล แพลตตินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (กิจกรรมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์) 24 ม.ค. 2560
250/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ นนทบุรี (ประกวด To be number one teen dancercise thailand championship 2017 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน) 24 ม.ค. 2560
249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 มี.ค. 60 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ) 24 ม.ค. 2560
248/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (สัมมนาการประดิษฐ์ไมโครเลนส์สำหรับกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน) 24 ม.ค. 2560
247/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค.-16 ก.พ. 60 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
246/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค.-16 ก.พ. 60 เมือง เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
245/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-23 ก.พ. 60 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]