ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219] 220 [221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
224/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 60 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ) 22 ม.ค. 2560
223/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 60 มูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิต ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการพุทธบุตรปันรักเพื่อน้อง ชมรมเด็กดีวิถีพุทธ) 22 ม.ค. 2560
222/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-30 ม.ค. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
221/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ.-5 มี.ค. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
220/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-15 ก.พ. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
219/2560 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ม.ค.-3 ก.พ. 60 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี (ฝึกศึกษาวิชาทหาร) 22 ม.ค. 2560
218/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ม.ค. 60 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน (รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 21 ม.ค. 2560
217/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-26 ม.ค. 60 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน แม่แจ่ม เชียงดาว เชียงใหม่ (รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) 21 ม.ค. 2560
215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัย กรณีศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 20 ม.ค. 2560
214/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-30 ม.ค. 60 สันกำแพง แม่ริม พร้าว ไชยปราการ สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 20 ม.ค. 2560
213/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 60 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จอมทอง เชียงใหม่ (วิจัยด้านดาราศาสตร์) 20 ม.ค. 2560
212/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.พ. 60 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ (สัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 20 ม.ค. 2560
211/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ (โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs) 20 ม.ค. 2560
210/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 60 โรงเรียนแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์) 20 ม.ค. 2560
209/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 20 ม.ค. 2560
208/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (อบรมกฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) 20 ม.ค. 2560
207/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 ม.ค. 60 เชียงราย (โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน) 20 ม.ค. 2560
206/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยนานาชาติ 20 ม.ค. 2560
205/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรม Infographic) 20 ม.ค. 2560
204/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่ (กลั่นกรองผู้ประกอบการ) 20 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]