ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129] 130 [131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
813/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
812/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-19 มี.ค. 60 บ้านไม้ชายเลน สมุทรสงคราม (วิทยากรบรรยายแนวคิด STEM) 09 มี.ค. 2560
811/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,19-20 มี.ค. 60 เชียงใหม่ (รับ-ส่งวิทยากร) 09 มี.ค. 2560
810/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 60 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ฝาง เชียงใหม่ (โครงการกิจกรรมศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน) 09 มี.ค. 2560
809/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พิษณุโลก (กิจกรรมทัศนศึกษา) 09 มี.ค. 2560
808/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 มี.ค. 60 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (กิจกรรมสร้างฝาย 9 ธรรม ก้าวตาม) 09 มี.ค. 2560
806/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 มี.ค. 60 โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ (สัมมนา Exclusive Seminar : Accuracy Calibration Certificate) 09 มี.ค. 2560
805/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,21,24 มี.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 มี.ค. 2560
804/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 09 มี.ค. 2560
803/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 09 มี.ค. 2560
802/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 09 มี.ค. 2560
801/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 60 เอสเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (นำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์) 09 มี.ค. 2560
800/2560 มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนกัน 09 มี.ค. 2560
799/2560 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 09 มี.ค. 2560
798/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (งานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 09 มี.ค. 2560
797/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 มี.ค. 60 โรงแรมแพร่นครา แพร่ (ประชุมคณะทำงานโครงการราชภัฏร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ) 09 มี.ค. 2560
796/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นครสวรรค์ (เป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์) 09 มี.ค. 2560
795/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แม่ทา ลำพูน (โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม) 09 มี.ค. 2560
794/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 13 มี.ค.-27 เม.ย. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการกรุงเทพฯ) 09 มี.ค. 2560
793/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 9 มี.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการแม่ออน เชียงใหม่) 09 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]