ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4590 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3152/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว โรงเรียนวชิราลัย (สารภี) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนสันมหาพนวิทยา โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 17 ส.ค. 2560
3151/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ส.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017) 17 ส.ค. 2560
3150/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ส.ค. 60 จังหวัดน่าน (หารือเรื่องยุทธศาสตร์การจัดทำแผนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน) 17 ส.ค. 2560
3149/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น (ทัตพร คุณประดิษฐ์) 17 ส.ค. 2560
3148/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 17-20 ส.ค. 60 (ผู้อำนวยการไปราชการอุดรธานี) 17 ส.ค. 2560
3147/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 17 ส.ค. 2560
3146/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ย. 60 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการภูมิศาสตร์รักษืป่า ถวาย ร.10) 17 ส.ค. 2560
3145/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3) 17 ส.ค. 2560
3144/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ย. 60 โรมแรมจีรัง เฮลล์ วิลเลจ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ส.ค. 2560
3143/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7 ก.ย. 60 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ) 17 ส.ค. 2560
3142/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-17 ก.ย. 60 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพมหานคร โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงส้รางเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน) 17 ส.ค. 2560
3141/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานภาคพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 17 ส.ค. 2560
3140/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ส.ค. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล) 17 ส.ค. 2560
3139/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 และ 24-27 ส.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (ประชุมเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ดาราศาสตร์ทางแสง) 17 ส.ค. 2560
3138/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ส.ค. 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ (การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ) 17 ส.ค. 2560
3137/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ส.ค. 60 อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ (วิทยากรห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน) 17 ส.ค. 2560
3136/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26-27 ส.ค. 60 เชียงราย (โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม) 17 ส.ค. 2560
3133/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 17-21 ส.ค. 60 16 ส.ค. 2560
3132/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 16 ส.ค. 2560
3131/2560 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 17-20 ส.ค. 60 16 ส.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]