ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3871 เรื่อง รวมทั้งหมด : 194 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2504/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26,28 ก.ค.60 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2503/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2502/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20 ก.ค. 60 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2501/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,24 ก.ค. 60 โรงเรียนจิตราวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ อำเภอเมือง โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2500/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนและกำหนดภาระงานสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 11 ก.ค. 2560
2499/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,14,17 ก.ค.60 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2498/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,17,24,26 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยเต่า โรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยเต่า โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2497/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,17,20 ก.ค. 60 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2496/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,19,26 ก.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนสันติศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2495/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,17,19 ก.ค.60 โรงเรียนหอพระ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2494/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ค.60 และ 25-26 ก.ค. 60 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2493/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,26 ก.ค. 60 และ 9 ส.ค. 60 โรงเรียนสองแคววิทยา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิทศ) 11 ก.ค. 2560
2492/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 โรงเรียนป่าซาง โรงเรียนวชิรป่าซาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2491/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,19,26,27 ก.ค. 60 และ 3,9,10,16,17,23,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อำเภอสันทราย โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง โรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย โรงเรียนชลประทานเขื่อนจิราธิวัฒน 11 ก.ค. 2560
2490/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,17,18,20,24,25,27 ก.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2489/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากากรกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) 11 ก.ค. 2560
2488/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,18,19,20,25,26,27 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ อำเภอพร้าว โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2487/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,18,20,21,27 ก.ค.60 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2486/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12 ก.ค. 60 โรงเรียนเชตุพนศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.ค. 2560
2485/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค.60 ห้องประชุมเอื้องผาเวียง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 11 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]