ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3655/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 60 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (น้ำตกบัวตอง,น้ำพุเจ็ดสี) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ การบริหารจัดการนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม) 15 ก.ย. 2560
3654/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,18,22 ก.ย. 60 โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.ย. 2560
3653/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 60 เบลส์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 15 ก.ย. 2560
3651/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน (โครงการสภานักศึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560) 15 ก.ย. 2560
3650/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ออมสินยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 15 ก.ย. 2560
3648/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ หมู่บ้าน 15 ก.ย. 2560
3647/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ก.ย. และ 1,8,15 ต.ค. 60 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่กิจกรรมเสริมทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน) 15 ก.ย. 2560
3646/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 60 ศูนย์นิสสัน เชียงใหม่ (ตรวจสภาพและเช็คระยะการใช้งาน รถหมายเลขทะเบียน นข 923 แม่ฮ่องสอน) 15 ก.ย. 2560
3645/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 60 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลมะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ก.ย. 2560
3644/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ก.ย. 2560
3643/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 14 ก.ย. 2560
3642/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,19,20,21,26 ก.ย. 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ก.ย. 2560
3641/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ย. 60 ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร (แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560) 14 ก.ย. 2560
3640/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Emanuele Guarnaccia) 14 ก.ย. 2560
3639/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Xuehong Qi) 14 ก.ย. 2560
3638/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Edgar Christopher Gordyn) 14 ก.ย. 2560
3637/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Christian Stampe Jensen) 14 ก.ย. 2560
3636/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Hyun jee cho) 14 ก.ย. 2560
3635/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Youngran Kim) 14 ก.ย. 2560
3634/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Annaick Claude Isabelle Vauclin) 14 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]