ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216] 217 [218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
286/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5,500 ใบ 26 ม.ค. 2560
285/2560 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร) 26 ม.ค. 2560
284/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 26 ม.ค. 2560
283/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการคืนความสุขให้น้อง ชมรมสู่โลกกว้าง) 26 ม.ค. 2560
282/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 60 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ (ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช) 26 ม.ค. 2560
281/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาการภาษาไทย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
280/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
279/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
278/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
277/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2560
276/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค.-15 ก.พ. 60 สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2560
275/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-13 ก.พ. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2560
274/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-23 ก.พ. 60 เมือง หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 25 ม.ค. 2560
273/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง) 1958 จำกัด บริษัท เพียวเมาน์เทน จำกัด เชียงใหม่ (ศึกษาดูงาน) 25 ม.ค. 2560
272/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 60 กรุงเทพฯ สมุทรปราการ (โครงการครุศาสตร์อาสาทำดีเพื่อพ่อ) 25 ม.ค. 2560
271/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-31 ม.ค. 60 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ (ร่วมประกวด To be number one teen dancercise thailand championship 2017) 25 ม.ค. 2560
270/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 25 ม.ค. 2560
269/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.พ. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (งานวันนักประดิษฐ์) 25 ม.ค. 2560
268/2560 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 27-30 ม.ค. 60 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ (แข่งขัน To be number one teen dancercise thailand championship 2017) 25 ม.ค. 2560
267/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ (อบรมกฎและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ) 25 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]