ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154] 155 [156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
297/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-11 ก.พ. 60 เมือง ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
296/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5,25-26 ก.พ. 60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ (วิจัย) 27 ม.ค. 2560
295/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ (อบรมดนตรี Music Improvisation) 27 ม.ค. 2560
294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.พ. 60 เชียงราย (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
293/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17) 27 ม.ค. 2560
292/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ก.พ. 60 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (วิจัย) 27 ม.ค. 2560
291/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (งานวันนักประดิษฐ์) 27 ม.ค. 2560
290/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.พ. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก (วิทยากรให้ความรู้ด้านผลงานทางวิชการ) 27 ม.ค. 2560
289/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ (ประชุมการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี) 26 ม.ค. 2560
288/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แม่สาย เชียงราย (โครงการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย) 26 ม.ค. 2560
287/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2559 26 ม.ค. 2560
286/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5,500 ใบ 26 ม.ค. 2560
285/2560 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร) 26 ม.ค. 2560
284/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร) 26 ม.ค. 2560
283/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ม.ค. 60 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการคืนความสุขให้น้อง ชมรมสู่โลกกว้าง) 26 ม.ค. 2560
282/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 60 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ (ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช) 26 ม.ค. 2560
281/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาการภาษาไทย Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
280/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
279/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560
278/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 25 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]