ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149] 150 [151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1692/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24-25 พ.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) 23 พ.ค. 2560
1691/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ตรวจการจ้าง) 23 พ.ค. 2560
1690/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-31 พ.ค. 60 สันกำแพง ดอยสะเก็ด แม่ริม พร้าว สันทราย เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 23 พ.ค. 2560
1689/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาเวชสำอางจาพอลิแซ็กคาไรด์ของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่) 23 พ.ค. 2560
1688/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 พ.ค. 2560
1687/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 พ.ค. 2560
1686/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 พ.ค. 2560
1685/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 พ.ค. 2560
1684/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 พ.ค. 2560
1683/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 23 พ.ค. 2560
1682/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 พ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ (ประชุมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0) 23 พ.ค. 2560
1681/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 พ.ค.,29 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 23 พ.ค. 2560
1680/2560 ลงโทษวินัยให้สอบตกรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 พ.ค. 2560
1679/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากองคมนตรี ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 23 พ.ค. 2560
1678/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 พ.ค. 60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง (ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) 22 พ.ค. 2560
1677/2560 เปลี่ยนแปลงกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 22 พ.ค. 2560
1676/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณต้นห้วยห้า (ครั้งที่ 2) 22 พ.ค. 2560
1675/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 22 พ.ค. 2560
1674/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 22 พ.ค. 2560
1673/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 1-4 จำนวน 12 ห้อง เป็นศูนย์การเรียนรู้ใบลานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 22 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]