ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 44 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4082/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร) 25 ต.ค. 2560
4081/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค. 2560
4081/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พ.ย. 2560
4080/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเต้นท์ผ้าใบขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4079/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเต็นท์ผ้าใบขนาดทั่วไป พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4078/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าพาทิชั่นสำหรับกั้นห้อง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4077/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเก็บขยะบริเวณที่พักผู้ปกครอง ลานจอดรถ ลานที่พักผู้ปกครองริมอ่างน้ำ ลานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์และบริเวณศาลาพักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4076/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างประดับดอกไม้แท่นรับปริญญาบัตรตกแต่งดอกไม้ภายในอาคารหอประชุมและเรือนประทับรับรอง สำหรับงานปริญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4075/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำซุ้มถ่ายภาพสำหรับบัณฑิต จำนวน 3 ซุ้ม สำหรับงานรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4074/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30,31 ต.ค. 60 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ฐานข้อมูลโรคและแมลงที่ทำความเสียหายแก่ผลิตผลทางการเกษตรกรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 25 ต.ค. 2560
4073/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ต.ค. 60 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนำเสนอผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา และชี้แจงแนงทางการดำเนินงานในปีงบ 25 ต.ค. 2560
4072/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-10 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกรรมการสถานที่ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560,ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560) 25 ต.ค. 2560
4071/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกและสำหรับการจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดยวิธีคัดเลือก 25 ต.ค. 2560
4070/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อาคารโหลดบัณฑิต ห้องประทับรับรองอาคารที่พักผู้ปกครอง และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2560
4067/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราช 29 ต.ค. 60 จังหวัดสิงห์บุรี (ร่วมพิธีฌาปนกิจศพมารดา รศ.ธงชัย วงษ์สมบูรณ์) 24 ต.ค. 2560
4066/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21-22,28-29 ต.ค. 60 (จัดตั้งป้ายบอกทางภายในและภายนอกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560) 24 ต.ค. 2560
4065/2560 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28-29 ต.ค. 60 (จัดทำกระทง เตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์สำหรับประกอบ ตกแต่งรถกระทง) 24 ต.ค. 2560
4064/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 พ.ย. 60 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร จังหวัดเชียงใหม่) 24 ต.ค. 2560
4063/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อน และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา 24 ต.ค. 2560
4062/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]