ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174] 175 [176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1158/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,18,19 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 04 เม.ย. 2560
1157/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพื้นที่ศูนย์แม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 04 เม.ย. 2560
1156/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 04 เม.ย. 2560
1155/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 2560
1154/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 04 เม.ย. 2560
1153/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 04 เม.ย. 2560
1152/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 04 เม.ย. 2560
1151/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 เม.ย. 60 กรมศุลกากร กรุงเทพฯ (นิเทศ) 04 เม.ย. 2560
1149/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,7-8 เม.ย. 60 เมือง ขุนยวม แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 03 เม.ย. 2560
1148/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ (ประชุมชาติพันธุ์สังสรรค์ ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน) 03 เม.ย. 2560
1147/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 เม.ย. 60 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ (ประชุมโครงการต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัล) 03 เม.ย. 2560
1146/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 60 วิทยาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์) 03 เม.ย. 2560
1145/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 เม.ย. 60 ฝาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 03 เม.ย. 2560
1144/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (ประชุมพิจารณาและอนุวัติข้อสอบไล่) 03 เม.ย. 2560
1143/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16,22-23,29-30 เม.ย. 60 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ (วิจัย) 03 เม.ย. 2560
1142/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 เม.ย. 60 ค่ายอิ่มแปร๊ ณ ชุมจิต สันทราย เชียงใหม่ (โครงการค่ายเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้นำ) 03 เม.ย. 2560
1141/2560 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 03 เม.ย. 2560
1140/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคณุลักษณะเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รายการ 03 เม.ย. 2560
1139/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข การทำประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 03 เม.ย. 2560
1136/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 เม.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ (โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา) 01 เม.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]