ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4773/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 60-12 ม.ค. 61 พร้าว แม่แตง สันทราย เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4772/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-22 ธ.ค. 60 จอมทอง ดอยเต่า แม่วาง ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4771/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 60 ดอยหล่อ สันป่าตอง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4770/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ธ.ค. 60 เมือง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4769/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ธ.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4768/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-21 ธ.ค. 60 เมือง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4767/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-18 ธ.ค. 60 แม่ทา ลำพูน สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4766/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ม.ค.-13 ก.พ. 61 ฮอด เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4765/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 60-17 ม.ค. 61 เมือง แม่ทา ป่าซาง ลำพูน (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4764/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14 ธ.ค. 60,18 ม.ค. 61 แม่ริม สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4763/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 60,10,31 ม.ค. 61 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4762/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60,10 ม.ค.,7 ก.พ. 61 จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4761/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 60,11,25 ม.ค. 61 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4760/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,23 ม.ค.,6 ก.พ. 61 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4759/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 60,9,30 ม.ค. 61 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4758/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60,10,24 ม.ค. 61 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4757/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,29 ม.ค.,12 ก.พ. 61 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 ธ.ค. 2560
4756/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นิศารัตน์ สิงห์บุราณ) 12 ธ.ค. 2560
4755/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13-14 ธ.ค. 60 นนทบุรี (ติดต่อราชการ) 12 ธ.ค. 2560
4753/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิจัย และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 12 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]