ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] 216 [217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-10 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
304/2560 แต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้เก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย เงินกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2560
303/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ 27 ม.ค. 2560
302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 27 ม.ค. 2560
301/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 27 ม.ค. 2560
300/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2560
299/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 ก.พ. 60 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ (โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย) 27 ม.ค. 2560
298/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาอุปสมบท) 27 ม.ค. 2560
297/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-11 ก.พ. 60 เมือง ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
296/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-5,25-26 ก.พ. 60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ (วิจัย) 27 ม.ค. 2560
295/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ (อบรมดนตรี Music Improvisation) 27 ม.ค. 2560
294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.พ. 60 เชียงราย (นิเทศ) 27 ม.ค. 2560
293/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-3 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก (โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17) 27 ม.ค. 2560
292/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ก.พ. 60 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (วิจัย) 27 ม.ค. 2560
291/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.พ. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (งานวันนักประดิษฐ์) 27 ม.ค. 2560
290/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.พ. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก (วิทยากรให้ความรู้ด้านผลงานทางวิชการ) 27 ม.ค. 2560
289/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 60 สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ (ประชุมการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี) 26 ม.ค. 2560
288/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แม่สาย เชียงราย (โครงการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย) 26 ม.ค. 2560
287/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจ้างตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2559 26 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]