ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204] 205 [206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
528/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
527/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.พ. 60 โรงแรมนานาชาติบางแสนและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (อบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 15 ก.พ. 2560
526/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24,27-28 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
525/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-25 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
524/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
523/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ นนทบุรี (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
522/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี (อบรมเครือข่ายด้านคณิตศาสตรศึกษาและกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน) 15 ก.พ. 2560
521/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ.-10 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
520/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ.-5 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
519/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
518/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ.-19 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
517/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.พ. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (ประชุมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษา) 15 ก.พ. 2560
516/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
515/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 60 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รับ-ส่งนักเรียน) 15 ก.พ. 2560
514/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 ก.พ.-2 เม.ย. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 15 ก.พ. 2560
513/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 สันกำแพง ฝาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
512/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (วิทยากรโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจยุคใหม่) 15 ก.พ. 2560
511/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.พ. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
510/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ก.พ. 60 พัฒนานิคม ลพบุรี (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
509/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 60 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ (ประชุม สวทช.ภาคเหนือ) 15 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]