ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200] 201 [202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
613/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 60 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 23 ก.พ. 2560
612/2560 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 23 ก.พ. 2560
611/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน 76 รายการ (ครั้งที่ 2) 23 ก.พ. 2560
610/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 60 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี) 23 ก.พ. 2560
609/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 มี.ค. 60 โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ก.พ. 2560
608/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 23 ก.พ. 2560
607/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-10 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 23 ก.พ. 2560
606/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมความเป็นเลิศในงานธุรการและการพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่) 23 ก.พ. 2560
605/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี (ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) 23 ก.พ. 2560
604/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-6 มี.ค. 60 จันทบุรี (แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 23 ก.พ. 2560
603/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.พ. 60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นยางมูล ลี้ ลำพูน (โครงการบริการวิชาการและการวิจัยสู่ชุมชน) 23 ก.พ. 2560
602/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร) 23 ก.พ. 2560
601/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 60 ปาย แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 23 ก.พ. 2560
600/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 60 เทศบาลตำบลสุเทพ เมือง เชียงใหม่ (กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาไข้เลือดออก) 23 ก.พ. 2560
599/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-25 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม (แข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม) 22 ก.พ. 2560
598/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ.-4 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ (นิเทศ) 22 ก.พ. 2560
596/2560 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 22 ก.พ. 2560
595/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มี.ค. 60 จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลลอรี่ แพร่ (วิทยากรเสวนาวิชาการเพื่อเปิดตัวหนังสือหลากเรื่องเมืองแพร่) 22 ก.พ. 2560
594/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.พ. 60 วัดสันทราย บ้านธิ ลำพูน (วิทยากรงานประชุมเสวนาสืบค้นหารากเหง้าทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไทยองบ้านธิ) 22 ก.พ. 2560
593/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา) 22 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]