ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] 157 [158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
255/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0) 24 ม.ค. 2560
254/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 60 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ) 24 ม.ค. 2560
253/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. 60 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการสัมมนาพุทธธรรมนำใจ สร้างสายใยภูมิปัญญาชุมชน) 24 ม.ค. 2560
252/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (อบรมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์) 24 ม.ค. 2560
251/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 26 ม.ค. 60 โรงแรมโนโวเทล แพลตตินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (กิจกรรมสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์) 24 ม.ค. 2560
250/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 60 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ นนทบุรี (ประกวด To be number one teen dancercise thailand championship 2017 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน) 24 ม.ค. 2560
249/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 มี.ค. 60 โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ) 24 ม.ค. 2560
248/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (สัมมนาการประดิษฐ์ไมโครเลนส์สำหรับกล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน) 24 ม.ค. 2560
247/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค.-16 ก.พ. 60 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
246/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค.-16 ก.พ. 60 เมือง เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
245/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค.-23 ก.พ. 60 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
244/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 60 สันกำแพง แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
243/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
242/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสู่การเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 ม.ค. 2560
241/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู 24 ม.ค. 2560
240/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับการเป็นประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 24 ม.ค. 2560
239/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ 24 ม.ค. 2560
238/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-7 ก.พ. 60 เมือง ป่าซาง ลำพูน เมือง ลำปาง เชียงดาว แม่วาง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
237/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 ม.ค. 60 ดอยสะเก็ด แม่ออน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560
236/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด แม่ออน เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ม.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]