ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4732/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 60 โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่ (สัมมนาเชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน...ประตูสู่โอกาส) 08 ธ.ค. 2560
4731/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-10 ธ.ค. 60 ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง จอมทอง เชียงใหม่ (เวทีแลกเปลี่ยน 1 ทศวรรษ วิถีพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ รูปธรรมชุมชน) 08 ธ.ค. 2560
4730/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 60 ฮอด เชียงใหม่ (โครงการความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน) 08 ธ.ค. 2560
4729/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ธ.ค. 60 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานการติดตามงบประมาณขอแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม) 08 ธ.ค. 2560
4728/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (เข้าร่วมเป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนไปประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ) 08 ธ.ค. 2560
4727/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 61 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ) 08 ธ.ค. 2560
4726/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20 ธ.ค. 60 และวันที่ 10,17,31 ม.ค. และ 7 ก.พ. 61 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2560
4725/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13,19,20,26,27 ธ.ค. 60 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2560
4724/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,21 ธ.ค. 60 และ 4 ม.ค. 61 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2560
4723/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,26,27,28,29 ธ.ค. 60 วันที่ 11,12,16,17,18,19 ม.ค. และวันที่ 8,9,13,14,15,16 ก.พ. 61 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2560
4722/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2561 08 ธ.ค. 2560
4721/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,13,18,19,25 ธ.ค. 60 วันที่ 1,10,15,23,29,30 ม.ค. และวันที่ 1,5,6,12,13,14 ก.พ. 61 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ อำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศีลรวี อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2560
4720/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,13 ธ.ค. 60 บริษัท ยูเนียนเฟรช (2003) จำกัด และบริษัท แดชีโช่ จำกัด โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1(ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ธ.ค. 2560
4719/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ธ.ค. 60 หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 09 ธ.ค. 2560
4718/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ธ.ค. 60 นนทบุรี (ติดต่อราชการ) 08 ธ.ค. 2560
4717/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ธ.ค. 60 และวันที่ 1 ม.ค. 61 อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่อนุรักษ์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใ 08 ธ.ค. 2560
4716/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 61 ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (โครงการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560
4715/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 60 เฮินไต รีสอร์ท (Herntai Resort) อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาหลักสุตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 08 ธ.ค. 2560
4714/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ม.ค. 61 โรงแรมแมนฮัตตัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการพลังงานชุมชนครบวงจร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561) 08 ธ.ค. 2560
4713/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 60 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ) 08 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]