ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2825/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 60 ห้องแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนสามย่าน กรุงเทพมหานคร (เสวนาเรื่อง กระทรวงอุดมศึกษาจะแก้ปัญหาได้จริงหรือ) 29 ก.ค. 2560
2824/2560 ให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น 29 ก.ค. 2560
2822/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ค. 60 ข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา) 27 ก.ค. 2560
2821/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจสภาพจริงของนักศึกษาทุน) 27 ก.ค. 2560
2820/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 ก.ค. 60 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Research Week:มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560) 27 ก.ค. 2560
2819/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 60 เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ก.ค. 2560
2818/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆของมหาวิทยาลัย) 27 ก.ค. 2560
2817/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27 ก.ค. 2560
2813/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-31 ก.ค. 60 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ผลและประเมินการวิจัยเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 ก.ค. 2560
2812/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค.-1 ส.ค. 60 ดอยหล่อ เชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2811/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2810/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2809/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2808/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 ก.ค. 60 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 27 ก.ค. 2560
2804/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,28 ก.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2803/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 1,2,3,4,21,22,23,24,28,29,30,31 ส.ค. 60 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนแม่สารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2802/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.ค. และ 8,9,29,30 ส.ค. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2801/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ค. และ 7,4,30 ส.ค. 60 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง โรงเรียนเอื้อรัตนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2800/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.ค. และ 2-4,16-18,24-25 ส.ค. 60 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560
2799/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราช 27 ก.ค. และ 2,4 ส.ค. 60 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง อำเภอฮอด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ก.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]