ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139] 140 [141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1904/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มิ.ย. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศไทย) 07 มิ.ย. 2560
1903/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน (น.ส.ศรัณย์ภัทร เตจ๊ะ) 07 มิ.ย. 2560
1902/2560 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาออกจากราชการ (น.ส.จิราธาร พละปัญญากุล) 07 มิ.ย. 2560
1901/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จีน (ใต้หวัน) 07 มิ.ย. 2560
1900/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 7-13 ก.ค. 60 ญี่ปุ่น 07 มิ.ย. 2560
1899/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 13-14 มิ.ย. 60 07 มิ.ย. 2560
1898/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 07 มิ.ย. 2560
1897/2560 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 07 มิ.ย. 2560
1896/2560 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนย้ายสังกัด 07 มิ.ย. 2560
1895/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 มิ.ย. 60 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี (วิทยากรพิเศษและซ่อมเครื่องดนตรี) 07 มิ.ย. 2560
1894/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,12 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 มิ.ย. 2560
1893/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,12,14,16 มิ.ย. 60 ลำพูน (นิเทศ) 07 มิ.ย. 2560
1891/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,12,13,14 มิ.ย. 60 ดอยหล่อ หางดง เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 มิ.ย. 2560
1890/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,13 มิ.ย. 60 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 07 มิ.ย. 2560
1889/2560 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการให้เช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 07 มิ.ย. 2560
1887/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มิ.ย.-28 ส.ค. 60 แม่วาง ดอยหล่อ ไชยปราการ สันกำแพง เชียงใหม่ แม่ทา ลำพูน (นิเทศ) 06 มิ.ย. 2560
1886/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มิ.ย.-28 ส.ค. 60 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ บ้านโฮ่ง ลำพูน (นิเทศ) 06 มิ.ย. 2560
1885/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา (ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา) 06 มิ.ย. 2560
1884/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,9,14,16 มิ.ย. 60 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ (วิจัย) 06 มิ.ย. 2560
1883/2560 แก้ไขคำสั่งให้บุคลากรเดินทางไปราชการ เฉพาะราย 4-8 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 06 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]