ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3366 เรื่อง รวมทั้งหมด : 169 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142] 143 [144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
540/2560 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการ 19 ก.พ.-2 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา (สุรนารีเกมส์) 16 ก.พ. 2560
539/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-25 ก.พ. 60 ภูเก็ต พังงา กรุงเทพฯ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
538/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ.-21 เม.ย. 60 สันกำแพง สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
537/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.พ. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (วิทยากรรูปแบบการเขียนผลงานวิจัย) 15 ก.พ. 2560
535/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา (กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์) 15 ก.พ. 2560
534/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ.-12 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
533/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.พ.-19 เม.ย. 60 สันทราย เมือง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
532/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-6 มี.ค. 60 จันทบุรี (แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 15 ก.พ. 2560
531/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 60 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง เตาเผาสันกำแพง แม่ออน เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการ) 15 ก.พ. 2560
530/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 60 โรงเรียนห้วยบง ไชยปราการ เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน) 15 ก.พ. 2560
529/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,22 ก.พ. 60 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
528/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23 ก.พ. 60 ดอยสะเก็ด สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
527/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ก.พ. 60 โรงแรมนานาชาติบางแสนและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี (อบรมผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 15 ก.พ. 2560
526/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24,27-28 ก.พ. 60 เมือง แม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
525/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-25 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
524/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ก.พ. 60 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
523/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 60 กรุงเทพฯ นนทบุรี (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
522/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี (อบรมเครือข่ายด้านคณิตศาสตรศึกษาและกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน) 15 ก.พ. 2560
521/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ก.พ.-10 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560
520/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.พ.-5 เม.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ก.พ. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]