ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3907 เรื่อง รวมทั้งหมด : 196 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158] 159 [160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
773/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,9,10 มี.ค. 60 ลำพูน เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
772/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-14 มี.ค. 60 แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
771/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (อบรมการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ) 06 มี.ค. 2560
770/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-30 มี.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่สอน นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
769/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-12 มี.ค. 60 เลย (วิจัย) 06 มี.ค. 2560
768/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 มี.ค. 60 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ชลบุรี (วิจัย) 06 มี.ค. 2560
767/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 มี.ค. 60 โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่ โรงพยาบาลลานนา โรงแรมศิริปันนา เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
766/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 06 มี.ค. 2560
765/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 มี.ค. 60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ห้างฉัตร ลำปาง (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
764/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 มี.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ (อบรมสร้างความเข้าใจข้อกำหนดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่) 06 มี.ค. 2560
763/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 60 อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี (งานเพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0) 06 มี.ค. 2560
762/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12,18-19 มี.ค. 60 โรงพยาบาลนครพิงค์ แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 06 มี.ค. 2560
761/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-9 มี.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี (เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์) 06 มี.ค. 2560
760/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 มี.ค. 60 เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 มี.ค. 2560
759/2560 แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 มี.ค. 2560
758/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณต้นห้วยห้า ศูนย์แม่ริม 06 มี.ค. 2560
757/2560 แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณเตาถ่าน ศูนย์แม่ริม 06 มี.ค. 2560
756/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-12 มี.ค. 60 ลี้ ลำพูน (โครงการบริการวิชาการด้านสวัสดิศึกษา) 05 มี.ค. 2560
755/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-7 มี.ค. 60 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี (แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย) 05 มี.ค. 2560
754/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25 มี.ค. 60 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการสร้างฝายทำความดีถวายในหลวง ชมรมคอมพิวเตอร์) 05 มี.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]