ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 62 [63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3633/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Parham Rafatjou) 14 ก.ย. 2560
3632/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.John kedward) 14 ก.ย. 2560
3631/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Michael Gerard Larkin) 14 ก.ย. 2560
3630/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Yumiko Kawai) 14 ก.ย. 2560
3629/2560 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr. Lkuo Eiso) 14 ก.ย. 2560
3628/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.ย. 60 ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และโรงแรมมัดคำ บูทีค อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และจัดทำโครงงานการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดแพร่ (คูปองครู) 14 ก.ย. 2560
3627/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่6/2560,ประชุมสภามหาวิทยาลัย) 14 ก.ย. 2560
3626/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ออมสินยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) 14 ก.ย. 2560
3625/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ย. 60 ห้องประชุมเอื้องม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค) 14 ก.ย. 2560
3624/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21ก.ย. 60 อาคารห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการหัวข้อ มานุษยวิทยา ล้านนาคดีและประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี) 14 ก.ย. 2560
3623/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ก.ย. 60 อาคารห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการหัวข้อ มานุษยวิทยา ล้านนาคดีและประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี) 14 ก.ย. 2560
3622/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.ย. 60 ห้อง HB7706/1 อาคารHB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษา หัวข้อ หลักฐานในประวัติศาสตร์ : ความสำคัญและวิธีการศึกษา) 14 ก.ย. 2560
3621/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ก.ย. 60 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 14 ก.ย. 2560
3619/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 โรงแรมสิบแสนรีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560) 13 ก.ย. 2560
3618/2560 ให้บุคลากรเดินทงไปราชการ 14-15 ก.ย. 60 โรมแรมฮอลิเดย์การ์เด้น แอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนสล่าจักสานไม้ไผ่จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.ย. 2560
3617/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 13 ก.ย. 2560
3616/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 60 และ 30ก.ย.-2 ต.ค. 60 ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แข่งขันวอลเล่ย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560) 13 ก.ย. 2560
3615/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,19 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเชียงดาว โรงเรียนพาณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2560
3614/2560 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรองในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ก.ย. 2560
3613/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.ย. 60 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการวิชาการโครงการส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 13 ก.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]