ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136] 137 [138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1966/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (อบรมสร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ) 12 มิ.ย. 2560
1965/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 มิ.ย. 60 โรงแรมพะเยาเกทเวย์ พะเยา (เสวนาทิศทางในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองพะเยา) 12 มิ.ย. 2560
1964/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย.-22 ส.ค. 60 แม่ริม สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1963/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย.-25 ส.ค. 60 แม่แตง แม่อาย เชียงดาว เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1962/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-15 มิ.ย. 60 สารภี เมือง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1961/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,28,29 มิ.ย. 60 แม่ทา ลำพูน แม่วาง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1960/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 มิ.ย. 60 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1959/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 มิ.ย. 60 เมือง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1958/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มิ.ย. 60 ดอยสะเก็ด สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1957/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1956/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มิ.ย. 60 หางดง เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1955/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1954/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,22 มิ.ย. 60 แม่แตง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1953/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 60 เมือง สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1952/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มิ.ย. 60 สารภี เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1951/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี (สัมมนาการผลิตสิ่งพิมพ์) 12 มิ.ย. 2560
1950/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,29 มิ.ย.,14 ก.ค. 60 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1949/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 60 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ (อบรมรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์) 12 มิ.ย. 2560
1948/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 มิ.ย. 60 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (ประชุมการรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท) 12 มิ.ย. 2560
1947/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 โรงแรมนานาชาติบางแสน ชลบุรี (อบรมทักษะ 7C ของครู 4.0 สร้างเด็กศตวรรษที่ 21) 12 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]