ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3339 เรื่อง รวมทั้งหมด : 167 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] 85 [86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1739/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-1 มิ.ย. 60 โรงแรมเทวราช น่าน (โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP) 25 พ.ค. 2560
1738/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ค. 60 แม่แตง เชียงใหม่ (วิจัย) 25 พ.ค. 2560
1737/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017) 25 พ.ค. 2560
1736/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 22-26 พ.ค. 60 เวียงนาม 25 พ.ค. 2560
1735/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (ณุวีร์ เกตุแก้ว) 25 พ.ค. 2560
1734/2560 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นันทนา กะหมายสม) 25 พ.ค. 2560
1733/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 11-17 มิ.ย. 60 ฮังการี 25 พ.ค. 2560
1732/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์หนังสือ จำนวน 4,000 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 25 พ.ค. 2560
1731/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุม) 25 พ.ค. 2560
1730/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-22 มิ.ย. 60 เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน (โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี) 25 พ.ค. 2560
1729/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพ) 25 พ.ค. 2560
1728/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ลำปาง (นำรถเข้าเช็คระยะ) 25 พ.ค. 2560
1727/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ค. 60 แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล แม่ริม เชียงใหม่ (ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ) 24 พ.ค. 2560
1726/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี (กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา) 24 พ.ค. 2560
1725/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ค. 60 โรงเรียนสันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ (วิทยากรการนิเทศติดตามแบบเทคนิคการ Coaching & Mentoring) 24 พ.ค. 2560
1724/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 60 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี นนทบุรี (นำเสนอผลงานวิจัย) 24 พ.ค. 2560
1723/2560 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคเรียนที่ 1/2560 24 พ.ค. 2560
1722/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 29-31 พ.ค. 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม (ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 24 พ.ค. 2560
1721/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 60 โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ชลบุรี (นำเสนอผลงานวิจัย) 24 พ.ค. 2560
1720/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 พ.ค. 60 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ (วิจัย) 24 พ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]