ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4508/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (โครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest) 28 พ.ย. 2560
4507/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 60 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 พ.ย. 2560
4506/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ธ.ค. 60 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เคฮึน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทานากะพรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 28 พ.ย. 2560
4505/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 60 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด หจก.ธนภัทร์การพิมพ์ อุดมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 พ.ย. 2560
4504/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 60 และ 5 ม.ค. 61 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด หจก.ธนภัทร์การพิมพ์ อุดมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 พ.ย. 2560
4503/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ธ.ค. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวมุสลิม ในงาน Thailand Halal Assembly 2017) 28 พ.ย. 2560
4502/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ย. 60 บ้านแปลงห้า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 28 พ.ย. 2560
4501/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 60 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 28 พ.ย. 2560
4497/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 60 บ้านทุ่งจำเริญ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่) 27 พ.ย. 2560
4496/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-30 ธ.ค. 60 จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล (เป็นวิทยากรโครงการติวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมย่อยเพิ่มเวลารู่ สู่น้องชาวใต้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ 27 พ.ย. 2560
4495/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ธ.ค. 60 Pun Space สาขาท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมพัฒนาระบบ Raspberry Pi loT (Smart Home, Smart Farm) 27 พ.ย. 2560
4494/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ธ.ค. 60 ห้อง Auditorium 1-2ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 27 พ.ย. 2560
4493/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-6 ธ.ค. 60 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทกู้ดสปีค คอมพิวเตอร์ จำกัด อำเภอเมือง บริษัทเชียงใหม่โซนดอทคอม 405 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560
4492/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560) 27 พ.ย. 2560
4491/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 60 โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาด้านเบเกอรี่ลูกเกดแคลิฟอร์เนียโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงด้านเบเกอรี่ "มาสเตอร์เชฟ ออเดร์ย ตัน") 27 พ.ย. 2560
4490/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 60 บ้านแม่ใจใต้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการสำรวจความต้องการในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายตามข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังปัญหาในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านในอำเภอฝาง และอำเภอแม่อายจังหว 27 พ.ย. 2560
4489/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซค์ด้วย LARAVEL 5.5) 27 พ.ย. 2560
4488/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-6 ธ.ค. 60 อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี (เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์) 27 พ.ย. 2560
4487/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,8,11,12 ธ.ค. 60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560
4486/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ยง และ 6 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา โรงเรียนบ้านหนองไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]