ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4596 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120] 121 [122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2315/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.ค. 60 ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ (พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2559) 30 มิ.ย. 2560
2314/2560 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง 30 มิ.ย. 2560
2313/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 30 มิ.ย. 2560
2312/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไข รายละเอียดพร้อมราคากลางการให้เช่าพื้นที่ประกอบร้านค้าย่อย จำนวน 3 จุดบริการ 30 มิ.ย. 2560
2311/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี 30 มิ.ย. 2560
2310/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี 30 มิ.ย. 2560
2309/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.ค. 60 ราชภัฏเชียงใหม่ (ประชุม) 30 มิ.ย. 2560
2308/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 29 มิ.ย. 2560
2307/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 สพป.เขต 1 ลำพูน (วิทยากรสะเต็มศึกษา) 29 มิ.ย. 2560
2306/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 60 - 12 ส.ค. 60 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ The Modern Aqricultural Leadership Program (MAGLEAD) ) 29 มิ.ย. 2560
2305/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 60 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มพูนทักษะหลักการการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม) 29 มิ.ย. 2560
2304/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 ก.ค. 60 ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (แข่งขันโครงการ Leadership Development Program) 29 มิ.ย. 2560
2303/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ก.ค. 60 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร (ประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 29 มิ.ย. 2560
2302/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มิ.ย. 60 ห้องเวียงคำ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยในหัวข้อ การออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัย) 29 มิ.ย. 2560
2301/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 29 มิ.ย. 2560
2300/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,7 ก.ค. 60 โรงเรียนบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2299/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5 ก.ค. 60 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2298/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.ค. 60 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ,โรงเรียนพาณิชยการลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2560
2297/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ค. 60 และ 2-3,16-17 ส.ค. 60 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,โรงเรียนกาวีละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2296/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 ก.ค. 60 และ 8,11,25,28 ส.ค. 60 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]