ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121] 122 [123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2296/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17 ก.ค. 60 และ 8,11,25,28 ส.ค. 60 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2295/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. 60 ,3-5,14,17-19 ก.ค. 60 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนบ้านเปียงอำเภอสันป่าตอง โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2294/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,6,24,27 ก.ค. 60 และ21,24 ส.ค. 60 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2560
2293/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6 ก.ค. 60 ราชภัฏเชียงใหม่ (นำเสนอหลักสูตรใหม่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย) 29 มิ.ย. 2560
2292/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-7,11-14 ก.ค. 60 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2291/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6,26-27 ก.ค. 60 และ 9-10 ส.ค. 60 โรงเรียนธรรมราชศึกษา , โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2290/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,24-26 ก.ค.60 และ 21-23 ส.ค. 60 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2289/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,24-25 ก.ค. 60 และ 21-22 ส.ค. 60 โรงเรียนแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง โรงเรียนอภัยอริยศึกษา อำเภอเมือง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 มิ.ย. 2560
2288/2560 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม (เกษตร ทาอินต๊ะ) 29 มิ.ย. 2560
2287/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (สุจิรา อัมรักเลิศ) 29 มิ.ย. 2560
2286/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (สุชัญญา วงศ์เวสช์) 29 มิ.ย. 2560
2285/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ทิพย์พธู กฤษสุนทร) 29 มิ.ย. 2560
2284/2560 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (นัยนา ครุฑเมือง) 29 มิ.ย. 2560
2283/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วุฒิชัย สืบสอน) 29 มิ.ย. 2560
2282/2560 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการในสำนักทะเบียนและประมวลผล 29 มิ.ย. 2560
2281/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29 มิ.ย. 2560
2280/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 29 มิ.ย. 2560
2279/2560 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2560
2278/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ก.ค. 60 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ (สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR) 29 มิ.ย. 2560
2277/2560 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนหัวหน้างานการเงิน 28 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]