ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135] 136 [137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1987/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน) 13 มิ.ย. 2560
1986/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน) 13 มิ.ย. 2560
1985/2560 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13 มิ.ย. 2560
1983/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มิ.ย. 60 สำนักงานคดีล้มละลาย กรุงเทพฯ (ติดต่อราชการ) 13 มิ.ย. 2560
1982/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 มิ.ย. 60 โรงเรียนบ้านอมพาย แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา) 13 มิ.ย. 2560
1981/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 13 มิ.ย. 2560
1980/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ 13 มิ.ย. 2560
1979/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงและระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม 13 มิ.ย. 2560
1978/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13 มิ.ย. 2560
1977/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 มิ.ย. 60 โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก (วิทยากรสะเต็มศึกษา) 12 มิ.ย. 2560
1976/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 มิ.ย. 60 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) 12 มิ.ย. 2560
1975/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-25 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม (การประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์) 12 มิ.ย. 2560
1974/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง (อบรม Brass Workshop) 12 มิ.ย. 2560
1973/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-24 มิ.ย. 60 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ (ประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา) 12 มิ.ย. 2560
1972/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 60 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา) 12 มิ.ย. 2560
1971/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-17 มิ.ย. 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (กิจกรรมสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น) 12 มิ.ย. 2560
1970/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 17-21 มิ.ย. 60 อุตรดิตถ์ นครปฐม กรุงเทพฯ (ศึกษาดูงาน) 12 มิ.ย. 2560
1969/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,30 มิ.ย. 60 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ (อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง) 12 มิ.ย. 2560
1968/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 มิ.ย.-31 ส.ค. 60 แม่ริม แม่แตง เชียงใหม่ (นิเทศ) 12 มิ.ย. 2560
1967/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มิ.ย. 60 โรงแรมศิริปันนนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ) 12 มิ.ย. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]