ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4597 เรื่อง รวมทั้งหมด : 230 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4813/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ธ.ค. 60 อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เมือง เชียงใหม่ (สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง อนุรักษ์ผ้าโบราณ หัตศิลป์แห่งล้านนา ในยุคไทยแลนด์ 4.0) 14 ธ.ค. 2560
4812/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-8 ม.ค. 61 ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมู่บ้านแม่ขะปูเปียง สะเมิง เชียงใหม่ (โครงการลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์) 14 ธ.ค. 2560
4811/2560 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี) 14 ธ.ค. 2560
4810/2560 เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประจำห้องเรียน ณ พื้นที่เวียงบัว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2560
4809/2560 เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2560
4808/2560 เปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2560
4807/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20,21,22,26,28,29 ธ.ค. 60 วันที่ 8,9,10,11,12,15,17,18 ม.ค. 61 สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่ริม สารภี เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4806/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,21,25 ธ.ค. 60 โรงเรียนดารา โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4805/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,21,25 ธ.ค. 60 โรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4804/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,21,25 ธ.ค. 60 โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนจิตราวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4803/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25 ธ.ค. 60 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4802/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,18,20 ธ.ค. 60 อำเภอหางดง แม่ริม เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4801/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25 ธ.ค. 60 แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4800/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย) 13 ธ.ค. 2560
4799/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 60 สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หารือและประสานงานสาธารณสุข) 13 ธ.ค. 2560
4798/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ธ.ค. 60 วันที่ 16 ม.ค. และวันที่ 6 ก.พ. 61 อำเภอเมือง หางดง เชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4797/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,30,31 ม.ค. และวันที่ 20,21 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4796/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14 ธ.ค. 60 วันที่ 10,11,24,25 ม.ค. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4795/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 60 วันที่ 17 ม.ค. และ 7 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560
4794/2560 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 ธ.ค. 60 วันที่ 10,11,12,17 ม.ค. และ 7,8 ก.พ. 61 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 13 ธ.ค. 2560


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]