ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2685/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-13 ก.ค. 62 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 05 ก.ค. 2562
2684/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ก.ค. 62 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางฟิสิกส์) 05 ก.ค. 2562
2683/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18,30 ก.ค. 62 และวันที่ 21 ส.ค. 62 กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 05 ก.ค. 2562
2682/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ค. 62 ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาหัวข้อ นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พรบ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร) 05 ก.ค. 2562
2681/2562 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 11 ก.ค. 62 (นำวัสดุในการดำเนินโครงการไปยังบริเวณงานฯ) 05 ก.ค. 2562
2680/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขนวัสดุอุปกรณ์ของบริษัท เจมิไนยแอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 05 ก.ค. 2562
2679/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.ค. 62 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบเครือข่ายผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 05 ก.ค. 2562
2678/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-19 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมการแข่งขันบาสเก็ต THAILAND BASKETBALL Honda TBL Youth U League 2019) 05 ก.ค. 2562
2677/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,25,27-28 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 05 ก.ค. 2562
2676/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ก.ค. 62 และวันที่ 1 ส.ค. 62 บจก.ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) หรือริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 05 ก.ค. 2562
2675/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,15,18,23,24,25 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2674/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,24,25,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2673/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11,15,18 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2672/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,26,30,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2671/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,11,12,15 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2670/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,22,23 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2669/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11,12,15,18,19 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2668/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,9,11,12 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2667/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,18,19,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2666/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 7,9 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]