ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4277 เรื่อง รวมทั้งหมด : 214 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] 95 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2675/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10,15,18,23,24,25 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2674/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,24,25,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2673/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11,15,18 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2672/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,26,30,31 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2671/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,11,12,15 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2670/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,22,23 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2669/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10,11,12,15,18,19 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2668/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,9,11,12 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2667/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,18,19,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2666/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 7,9 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2665/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,10,12,24,26,31 ก.ค. 62 และวันที่ 2,7,9 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2664/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,12,19,23-24,30-31 ก.ค. 62 วันที่ 13-14,16,30,20-21,27-28,6-7 ส.ค. 62 และวันที่ 10-11,13,20,17-18,24-25,3-4 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2663/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,26 ก.ค. 62 และวันที่ 1,2,22,23,29,30 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2662/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12,19,24,26,31 ก.ค. 62 และวันที่ 16,21,23 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2661/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,18 ก.ค. 62 และวันที่ 5,8,26,29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ก.ค. 2562
2660/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.ค. 62 ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และทักษะ EF) 05 ก.ค. 2562
2659/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-7,13-14,20-21 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่) 05 ก.ค. 2562
2658/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7,8,10 ก.ค. 62 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก) 05 ก.ค. 2562
2657/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ก.ค. 62 ห้องประชุมเอ็ม 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (วิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ดินเลนจากบ่อดักตะกอนของเหมืองถ่านหินแม่เมาะในงานเซรามิก) 05 ก.ค. 2562
2656/2562 ให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนเดินทางไปราชการ 19 ก.ค. 62 วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน (ทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิตนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3) 05 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]