ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
205/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 62 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562) 11 ม.ค. 2562
204/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5,11-12,20-22,24-26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
203/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ม.ค. 62 หมู่บ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562) 11 ม.ค. 2562
202/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57) 11 ม.ค. 2562
201/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ม.ค. 62 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
200/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานและเข้าร่วมสัมมนาฯ) 11 ม.ค. 2562
199/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 62 โรงเรียนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงความเข้าใจร่วมกันและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น) 11 ม.ค. 2562
198/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 62 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ประชุมสรุปบทเรียนการประเมินเสริมพลังและติดตามการพัฒนาแผนงาน ปี 2562) 11 ม.ค. 2562
197/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 62 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8) 11 ม.ค. 2562
196/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
195/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
194/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,28,31 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
193/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
192/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 โรงเรียนดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากร) 11 ม.ค. 2562
191/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
190/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ม.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (เป็นวิทยากรโครงการวันศึกษาศาสตร์) 11 ม.ค. 2562
189/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ม.ค. 62 วันที่ 13,20,27 ก.พ. 62 และวันที่ 6 มี.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส้รางเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ในโครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 11 ม.ค. 2562
188/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 62 จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 11 ม.ค. 2562
187/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 62 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกต เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่) 11 ม.ค. 2562
186/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,30 ม.ค. 62 พื้นที่ตำบลริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 11 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201] 202 [203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]