ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
162/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-14 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกทักษะงานโลหะประดิษฐ์และโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน) 10 ม.ค. 2562
161/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน โครงการเติมรัก เติมพลัง สร้างสรรค์วัยใส) 10 ม.ค. 2562
160/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน โครงการเติมรัก เติมพลัง สร้างสรรค์วัยใส) 10 ม.ค. 2562
159/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.พ. 62 โรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (บริการให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน โครงการเติมรัก เติมพลัง สร้างสรรค์วัยใส) 10 ม.ค. 2562
158/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,24,29-30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
157/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,17,18 ม.ค. 62 และวันที่ 4,7,8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
156/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,12,13,20,26 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
155/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,31 ม.ค. 62 และวันที่ 6,20 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
154/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,6,11,12 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
153/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,6,11,12 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
152/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,4,5,6,7,8 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
151/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,17,18,22,24 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
150/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,7,12,13 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
149/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,14 ม.ค. 62 และวันที่ 6,11,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
148/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,28,31 ม.ค. 62 และวันที่ 4,7 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
147/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,18,21 ม.ค. 62 และวันที่ 1,4,8,11 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
146/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,23,24,25,30 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
145/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
144/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,17,18 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ม.ค. 2562
143/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4,5,18,25,26 มี.ค. 62 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 10 ม.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203] 204 [205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]