ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4223/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ย. 62 ลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีท ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน (เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ดาวรุ่งลูกทุ่งแจ่มฟ้า ประจำปี 2562) 11 พ.ย. 2562
4222/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-22 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ติดตามและตรวจสอบและประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน) 11 พ.ย. 2562
4221/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ย. 62 ห้องประชุมสำนักงานบริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 11 พ.ย. 2562
4220/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 พ.ย. 62 ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคเหนือ) 11 พ.ย. 2562
4219/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ย. 62 ห้องประชุมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการวิจัย) 11 พ.ย. 2562
4218/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,15,20,22,27,29 พ.ย. 62 วันที่ 4,6,11,13,24,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 11 พ.ย. 2562
4217/2562 การจ้างพนักงานประจำหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 พ.ย. 2562
4216/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิชาการ พะเยาวิจัย 9 จังหวัดพะเยา) 11 พ.ย. 2562
4215/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ย. 62 เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 พ.ย. 2562
4214/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ย. 62 ชินรัฐฟาร์ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา) 11 พ.ย. 2562
4213/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ธ.ค. 62 ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ประชุมสัญจรคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน) 11 พ.ย. 2562
4212/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 พ.ย. 62 ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร (ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) 11 พ.ย. 2562
4212/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 พ.ย. 62 ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร (ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) 11 พ.ย. 2562
4210/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 10-15 พ.ย. 62 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (นำเสนอผลงานทางวิชาการฯ) 11 พ.ย. 2562
4209/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 22-23 พ.ย. 62 จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 11 พ.ย. 2562
4208/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 62 ห้อง 6B-506 อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการ Application of Gamification in Language Instruction : Online & Offline การใช้สื่อ Gamification ในการจัดการเรียนการสอนภาษา ออนไลน์และออฟไลน์) 11 พ.ย. 2562
4207/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-15 พ.ย. 62 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมโครงการ GCIP UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ประจำปี 2019) 11 พ.ย. 2562
4206/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,18-19 พ.ย. 62 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (นำเสนอโครงการฯ) 11 พ.ย. 2562
4206/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12,19 พ.ย. 62 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (นำเสนอโครงการฯ) 11 พ.ย. 2562
4205/2562 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3667/2562 11 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]