ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2526/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.ค. 62 วัดป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างและตกแต่งพระพุทธรูปจากมวลสารดอกไม้ และการเขียนรูปด้วยสีจากดอกไม้ในศาสนพิธี) 28 มิ.ย. 2562
2525/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 มิ.ย. 62 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากต้นคราม) 21 มิ.ย. 2562
2524/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29-30 มิ.ย. 62 วันที่ 1,3 ก.ค. 62 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน) 28 มิ.ย. 2562
2520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4,24-25 ก.ค. 62 และวันที่ 14-15 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2520/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ค. 62 และวันที่ 14-15,28-29 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2519/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2 ก.ค. 62 วันที่ 5,6 ส.ค. 62 และวันที่ 2,3 ก.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2518/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,5,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2517/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,5,8 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2516/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,2,8,13,15,27,30 ก.ค. 62 และวันที่ 5 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2515/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ก.ค. 62 วันที่ 6,27 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2514/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,10 ก.ค. 62 และวันที่ 13,14 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2513/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4,8-11 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2512/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,11,12 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ลำพูน และลำปาง (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2511/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-12,19,24,26 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2510/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,8,10 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2509/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,5,24,26 ก.ค. 62 และวันที่ 14,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2508/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,12 ก.ค. 62 และวันที่ 21,23 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2507/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,8,22 ก.ค. 62 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2506/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19 ก.ค. 62 และวันที่ 15,16 ส.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562
2505/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8,10,11,14-15 ก.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 มิ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]