ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2028/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. 62 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 27 พ.ค. 2562
2027/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ค. 62 โรงเรียนพิริยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (เป็นวิทยากรฯ) 27 พ.ค. 2562
2026/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 พื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากดินเพื่อพัฒนาการผลิตผ้าหมักโคลน) 27 พ.ค. 2562
2025/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (อบรม เทคนิคการสอนในศตรรษที่ 21 ดิจิตอล 4.0) 27 พ.ค. 2562
2024/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,29,30 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 พ.ค. 2562
2023/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 พื้นที่ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเปลี่ยนผ่านระหว่างช่วงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะบ่อหลวง : การศึกษาเชิงคติชนวิทยา) 27 พ.ค. 2562
2022/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-15 มิ.ย. 62 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (โรงละครใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9) 27 พ.ค. 2562
2021/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,16-19,25,27-29 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมเพื่อการแสดงเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่) 27 พ.ค. 2562
2020/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 62 และวันที่ 1-7 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมเพื่อการแสดงเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่) 27 พ.ค. 2562
2019/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-12 มิ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสำรวจรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในจังหวัดเชียงใหม่) 27 พ.ค. 2562
2018/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 62 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร (เก็บข้อมูลสำรวจการตลาดระหว่างประเทศ ในงาน THAIFEX - World of Food Asia) 27 พ.ค. 2562
2017/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 มิ.ย. 62 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าหารือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล กับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 27 พ.ค. 2562
2016/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 พ.ค. 62 จังหวัดพะเยา (เก็บข้อมูลในโครงการสร้างแบรนด์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มเอกลักษณ์เพื่อสร้างการรับรู้) 27 พ.ค. 2562
2015/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 28-29 พ.ค. 62 ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมและระดมความเห็นการพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็นการผลิตและพัฒนาครู ปี 3 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.สกว.) 27 พ.ค. 2562
2012/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 24 พ.ค. 2562
2011/2562 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี (โครงการ “Leadership Development Program” รุ่นที่ 51) 24 พ.ค. 2562
2010/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 4-7 มิ.ย. 62 จังหวัดกระบี่ (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่) 24 พ.ค. 2562
2009/2562 อนุญาตให้อาจารย์ชาวต่างประเทศลาออกจากงาน 24 พ.ค. 2562
2008/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านงานวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
2007/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-31 พ.ค. 62 แหล่งโบราณคดีวัดม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งขวา ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี) 24 พ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] 123 [124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]