ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4289/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,27,29 พ.ย. 62 วันที่ 4,6 ธ.ค. 62 วันที่ 13,15,17,22,24 ม.ค. 63 และวันที่ 10,11,12,14,19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4288/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20 พ.ย. 62 วันที่ 16,18 ธ.ค. 62 และวันที่ 27,29 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4287/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20 พ.ย. 62 วันที่ 18,23 ธ.ค. 62 วันที่ 6,20,27 ม.ค. 63 และวันที่ 3 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4286/2562 ให้บุคลากรเดินางไปราชการ 18,19,20,22,27,29 พ.ย. 62 วันที่ 2,3,11,13,18,20 ธ.ค. 62 และวันที่ 13,14,15,17,22,24 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4285/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 62 วันที่ 17 ธ.ค. 62 และวันที่ 14 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4284/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,29 พ.ย. 62 วันที่ 18,20 ธ.ค. 62 และวันที่ 15,17,15 ม.ค. 63 วันที่ 12,14 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4283/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ย. 62 ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร (เป็นวิทยากรฯ) 14 พ.ย. 2562
4282/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,21,25,28 พ.ย. 62 และวันที่ 3,9 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4281/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28,29 พ.ย. 62 และวันที่ 4,6,11 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4280/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 62 และวันที่ 3,4,11,12 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4279/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27 พ.ย. 62 และวันที่ 4,9,11,12,17 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4278/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,18,23,24,25 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4277/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,25,26 พ.ย. 62 และวันที่ 3,16 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4276/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,26,27 พ.ย. 62 และวันที่ 3 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4275/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,22,26 พ.ย. 62 และวันที่ 3,6,11,13 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4274/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 พ.ย. 62 ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 14 พ.ย. 2562
4273/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 62 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ตามมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 14 พ.ย. 2562
4272/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 พ.ย. 62 ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอโครงการฯ) 14 พ.ย. 2562
4271/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,25 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562
4270/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22 พ.ย. 62 วันที่ 12,13 ธ.ค. 62 และวันที่ 2,3 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 พ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]