ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4548/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4547/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4546/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม) 06 ธ.ค. 2562
4545/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,11 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4544/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,11,12 ธ.ค. 62 และวันที่ 6,8,9,20,22,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4543/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18 ธ.ค. 62 วันที่ 14,15 ม.ค. 63 และวันที่ 4,5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4542/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,24,26 ธ.ค. 62 และวันที่ 21,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4541/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,24 ธ.ค. 62 วันที่ 7,10,28,31 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4540/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 62 วันที่ 21 ม.ค. 63 และวันที่ 11 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4539/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19 ธ.ค. 62 วันที่ 21,23 ม.ค. 63 และวันที่ 11,13 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4538/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 62 วันที่ 9,10,23,24 ม.ค. 63 และวันที่ 6 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2562
4537/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก (ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินกีฬา การแข่งขันกรีฑาสามัคคี ครั้งที่ 44) 06 ธ.ค. 2562
4535/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-10 ธ.ค. 62 ราชภัฏสกลนคร (โครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14) 06 ธ.ค. 2562
4534/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจ) 04 ธ.ค. 2562
4533/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 5-8 ธ.ค. 62 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 04 ธ.ค. 2562
4532/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-9 ธ.ค. 62 โรงเรียนวัดบ้านน้อย ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32) 04 ธ.ค. 2562
4531/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-13 ธ.ค. 62 ห้อง SCB2814 ชั้น 8 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 10) 04 ธ.ค. 2562
4529/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ธ.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัย) 04 ธ.ค. 2562
4527/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,9,11,12,13,17 ธ.ค. 62 และวันที่ 13,15,17,20,21,22,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ธ.ค. 2562
4526/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ธ.ค. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 04 ธ.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]