ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 3490 เรื่อง รวมทั้งหมด : 175 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3646/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2562
3645/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,24 ก.ย. 62 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่สื่อหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวก) 13 ก.ย. 2562
3643/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 19-20 ก.ย. 62 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2562) 13 ก.ย. 2562
3638/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Michael Gerard Larkin) 12 ก.ย. 2562
3637/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Qingya Li) 12 ก.ย. 2562
3636/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Phillip Y.Freiberg) 12 ก.ย. 2562
3635/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Ikuo Eiso) 12 ก.ย. 2562
3634/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Park Jeongsu) 12 ก.ย. 2562
3633/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Yuya Yata) 12 ก.ย. 2562
3632/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Hyun jee cho) 12 ก.ย. 2562
3631/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Youngran Kim) 12 ก.ย. 2562
3630/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Yumiko Shima) 12 ก.ย. 2562
3629/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mrs.Yukiko Kawai) 12 ก.ย. 2562
3628/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Annaick Claude Isbelle Vauclin) 12 ก.ย. 2562
3627/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.John Kedward) 12 ก.ย. 2562
3626/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Parham Rafatjou) 12 ก.ย. 2562
3625/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2562
3624/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานเรื่อง การรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบสัมพันธ์ DGNSS วิธีประมวลผลแบบสถิต (Static) และประมวลผลแบบจลน์อย่างทันทีทันใด (Real Time Kinematic) หลักการและภาคปฏิบัติ) 12 ก.ย. 2562
3623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562) 12 ก.ย. 2562
3622/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ) 12 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]