ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3045/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทดสอบและทดลองระบบในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี IOT ผ่าน Line API) 01 ส.ค. 2562
3044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง 01 ส.ค. 2562
3043/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายกิติพันธ์ ตาน้อย) 31 ก.ค. 2562
3042/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายดานุพงษ์ กันทะโน) 31 ก.ค. 2562
3041/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (นายสมคิด ฆ้องเล็ก) 31 ก.ค. 2562
3040/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 สุเทพ แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ (วิจัย) 31 ก.ค. 2562
3039/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ก.ค. 2562
3038/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 ส.ค. 62 ศูนย์ข้อมูลเวียงลอ ตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 31 ก.ค. 2562
3037/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 ห้องฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561) 31 ก.ค. 2562
3036/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน) 31 ก.ค. 2562
3035/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานานาชาติ 31 ก.ค. 2562
3034/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ วันที่ 1 - 13 ส.ค. 62 ณ อเมริกา (นางวรารัตน์ หมอดู) 30 ก.ค. 2562
3033/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 และวันที่ 6 ก.ย. 62 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2562
3032/2562 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวลาออกจากงาน (น.ส.ปรารถนา ปรารมภ์) 30 ก.ค. 2562
3031/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-2 ส.ค. 62 ศูนย์การประชุมอิมแพค กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้หน่วยงานซึ่งถือเป็นพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางการดำเนินการ) 30 ก.ค. 2562
3030/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดสุโขทัย (เป็นวิทยากรฯ) 30 ก.ค. 2562
3029/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ส.ค. 62 บ้านแม่ทะลุ สบเมย แม่ฮ่องสอน (โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านแม่ทะลุ) 30 ก.ค. 2562
3028/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 62 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัย) 30 ก.ค. 2562
3027/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 62 บ้านห้วยอีค่าง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการจัดการความรู้และพัฒนาผืนผ้าบนฐานภูมิปัญญาผ้าฝ้ายมัดย้อม) 30 ก.ค. 2562
3026/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ส.ค. 62 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ (เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ) 30 ก.ค. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]