ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 52 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3650/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ก.ย. 62 จังหวัดเชียงราย (โครงการสัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล) 13 ก.ย. 2562
3649/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ก.ย. 62 ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) 13 ก.ย. 2562
3648/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 62 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสัมมนาเรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 13 ก.ย. 2562
3647/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ก.ย. 62 โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2562
3646/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 ก.ย. 2562
3645/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,24 ก.ย. 62 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การกำหนดบทบาทหน้าที่สื่อหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวก) 13 ก.ย. 2562
3644/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ต.ค. 62 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (รับฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 EDUCA2019) 13 ก.ย. 2562
3643/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 19-20 ก.ย. 62 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2562) 13 ก.ย. 2562
3638/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Michael Gerard Larkin) 12 ก.ย. 2562
3637/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Qingya Li) 12 ก.ย. 2562
3636/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Phillip Y.Freiberg) 12 ก.ย. 2562
3635/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Ikuo Eiso) 12 ก.ย. 2562
3634/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Park Jeongsu) 12 ก.ย. 2562
3633/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Yuya Yata) 12 ก.ย. 2562
3632/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Hyun jee cho) 12 ก.ย. 2562
3631/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Youngran Kim) 12 ก.ย. 2562
3630/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Yumiko Shima) 12 ก.ย. 2562
3629/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mrs.Yukiko Kawai) 12 ก.ย. 2562
3628/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Miss Annaick Claude Isbelle Vauclin) 12 ก.ย. 2562
3627/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.John Kedward) 12 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]