ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4701/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ธ.ค. 62 ห้องคอนเวนชั่น C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 17 ธ.ค. 2562
4700/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 62 สนามทดสอบรถยนต์โตโยต้า กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานรอบตัดสินการประกวดโครงการแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ Campus Challenge 2019) 20 ธ.ค. 2562
4699/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-25 ธ.ค. 62 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัย) 17 ธ.ค. 2562
4698/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ธ.ค. 62 จังหวัดสุโขทัย (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ) 17 ธ.ค. 2562
4697/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,23,26,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ธ.ค. 2562
4691/2562 แต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม 16 ธ.ค. 2562
4690/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25 ธ.ค. 62 และวันที่ 7,14,21,28 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4689/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,20,23 ธ.ค. 62 วันที่ 15,17,20,22 ม.ค. 63 และวันที่ 3,5,7,10 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4688/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,19,20,23,24,26,27 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4687/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,19,20 ธ.ค. 62 วันที่ 7,8,9,10,21,22,23,24 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4686/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,23 ม.ค. 63 และวันที่ 6 ก.พ. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4685/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 62 23 ม.ค. 63 และวันที่ 13 ก.พ. 63 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4684/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,18,20 ธ.ค. 62 วันที่ 15,17,20 ม.ค. 63 และวันที่ 3,5,7 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4683/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-17 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (โครงการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายนักศึกษา) 16 ธ.ค. 2562
4682/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4681/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 62 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิทยาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 16 ธ.ค. 2562
4680/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 16 ธ.ค. 2562
4679/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ธ.ค. 62 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (ขอเอกสารรับรองความประพฤติที่จะใช้ในการยื่นประกอบการขอวีซ่าทำงานต่อไป) 16 ธ.ค. 2562
4678/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 16 ธ.ค. 2562
4676/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-20 ธ.ค. 62 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562) 16 ธ.ค. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]