ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4267/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24,30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบคุณลักษณะความเป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 14 พ.ย. 2562
4265/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา (ประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการฯ) 14 พ.ย. 2562
4262/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,18 พ.ย. 62 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4261/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 62 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 13 พ.ย. 2562
4260/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง 13 พ.ย. 2562
4259/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,20,28,29 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4258/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ย. 62 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2562) 13 พ.ย. 2562
4257/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,19,20,25,26 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4256/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,19,20,26,27 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4255/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,19,20,26,27 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4254/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,21,26,27 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4253/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 พ.ย. 62 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 13 พ.ย. 2562
4252/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28 พ.ย. 62 วันที่ 11,12,18,19 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4251/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,20,21 พ.ย. 62 วันที่ 17,18,19 ธ.ค. 62 และวันที่ 14,15,16 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4250/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20 พ.ย. 62 และวันที่ 16,18 ธ.ค. 62 และวันที่ 13,15 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 13 พ.ย. 2562
4249/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 62 โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563) 13 พ.ย. 2562
4248/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ธ.ค. 62 โรงแรมครอสทูไวบ์เชียงใหม่ ดีเซ็ม นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 13 พ.ย. 2562
4247/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 20-27 พ.ย. 62 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (นำเสนอผลงานวิชาการ) 13 พ.ย. 2562
4246/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 ประเทศญี่ปุ่น (ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนระยะสั้นความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม) 13 พ.ย. 2562
4245/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 14-17 พ.ย. 62 สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ) 13 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]