ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4334/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2562
4333/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ย. 2562
4330/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25 พ.ย. 62 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนตำบลออนใต้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 18 พ.ย. 2562
4329/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 วันที่ 11 ธ.ค. 62 และวันที่ 15 ม.ค. 63 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 18 พ.ย. 2562
4328/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,27,28,29 พ.ย. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 พ.ย. 2562
4327/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,15 ธ.ค. 62 วันที่ 22,23 ม.ค. 63 และวันที่ 12,13 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 พ.ย. 2562
4326/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,20,25,27 พ.ย. 62 และวันที่ 2,4 ธ.ค. 62 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 พ.ย. 2562
4325/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 62 วันที่ 20 ธ.ค. 62 และวันที่ 15 ม.ค. 63 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 พ.ย. 2562
4324/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,25,26 พ.ย. 62 และวันที่ 2,3 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 พ.ย. 2562
4323/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 4/2562) 18 พ.ย. 2562
4322/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 พ.ย. 62 กอบัวสปา ศูนย์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (อบรมการนวดและสปา) 18 พ.ย. 2562
4321/2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยา แขนงจิตวิทยาองค์การ แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 18 พ.ย. 2562
4320/2562 แต่งตั้ง เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 2562
4319/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และวิทยากร โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 พ.ย. 2562
4318/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 20 ธ.ค. 62 ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานฯ) 18 พ.ย. 2562
4316/2562 อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ 25-29 พ.ย. 62 ณ BINUS University เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย (เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน "P2A Journey On - Camp") 18 พ.ย. 2562
4312/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-19 พ.ย. 62 ห้องประชุมทิพวรรณบอลลูน โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการฯ) 16 พ.ย. 2562
4311/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18-19 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561) 16 พ.ย. 2562
4310/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-22 พ.ย. 62 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 16 พ.ย. 2562
4309/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 5-7 ธ.ค. 62 ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย) 16 พ.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]