ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4448/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13,18-20 ธ.ค. 62 และวันที่ 15-17,22-24 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 28 พ.ย. 2562
4447/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,28,29 พ.ย. 62 และวันที่ 2,3,4,6 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง (นิเทศ) 27 พ.ย. 2562
4446/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 พ.ย. 2562
4445/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 62 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สืบสวนข้อเท็จจริง) 27 พ.ย. 2562
4443/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ธ.ค. 62 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามและตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562) 27 พ.ย. 2562
4442/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 63 วันที่ 8-11 ม.ค. 63 ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวิชาการวิชาการไทย ครั้งที่ 13) 27 พ.ย. 2562
4441/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัญจรเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS 2563) 27 พ.ย. 2562
4440/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 27-28 พ.ย. 62 IMPACT Forum (Hall 4) กรุงเทพมหานคร (นิทรรศการและประชุมวิชาการฯ) 27 พ.ย. 2562
4439/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 63 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Fixed Point Theory and Application) 27 พ.ย. 2562
4438/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-14 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 27 พ.ย. 2562
4437/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12,16,18-19,25-26 ธ.ค. 62 วันที่ 2,8-9,15-16,20,22-23,27 ม.ค. 63 วันที่ 5,6,12-13,19-20,26,27 ก.พ. 63 และวันที่ 5 มี.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย (นิเทศ) 27 พ.ย. 2562
4436/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12,19,26 ธ.ค. 62 วันที่ 15,22,29,30 ม.ค. 63 และวันที่ 5,6,12,19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 พ.ย. 2562
4435/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26,27,29 พ.ย. 62 วันที่ 24,25,27 ธ.ค. 62 และวันที่ 14,15,17 ม.ค. 63 (พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 พ.ย. 2562
4434/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 พ.ย. 62 ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชงในภาคอุตสาหกรรม) 26 พ.ย. 2562
4433/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 62 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563) 26 พ.ย. 2562
4432/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่ 1 26 พ.ย. 2562
4431/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 62 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม) 26 พ.ย. 2562
4430/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ธ.ค. 62 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร (อบรมในหัวข้อ เมื่อ TFRSs เปลี่ยนแล้วตำราขั้นต้น/ขั้นกลาง จำต้องปรับอย่างไร) 26 พ.ย. 2562
4429/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 62 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 26 พ.ย. 2562
4425/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 พ.ย. 62 และวันที่ 2,3 ธ.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 25 พ.ย. 2562

พบทั้งหมด 4213 เรื่อง รวมทั้งหมด : 211 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]