ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

พบทั้งหมด 4291 เรื่อง รวมทั้งหมด : 215 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] 53 [54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215] หน้าถัดไป>>

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3626/2562 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Parham Rafatjou) 12 ก.ย. 2562
3625/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2562
3624/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 62 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานเรื่อง การรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบสัมพันธ์ DGNSS วิธีประมวลผลแบบสถิต (Static) และประมวลผลแบบจลน์อย่างทันทีทันใด (Real Time Kinematic) หลักการและภาคปฏิบัติ) 12 ก.ย. 2562
3623/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ก.ย. 62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานของนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562) 12 ก.ย. 2562
3622/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.ย. 62 ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ) 12 ก.ย. 2562
3621/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ก.ย. 62 สุภาฟาร์มผึ้ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานฯ) 12 ก.ย. 2562
3620/2562 ให้บุลคากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 62 คุ้มเสือแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 12 ก.ย. 2562
3619/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 12-14 ก.ย. 62 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดนนทบุรี) 12 ก.ย. 2562
3618/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 7-14 ต.ค. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 12 ก.ย. 2562
3617/2562 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 22-28 ก.ย. 62 (คณบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ) 12 ก.ย. 2562
3616/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 ห้องประชุมคำชุมพู ชั้น 5 โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 12 ก.ย. 2562
3615/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 ห้องวีนัส 3-4 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น) 12 ก.ย. 2562
3614/2562 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.ย. 62 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นพบความสามารถและความถนัดของผู้เรียนในโลกแห่งการศึกษาและอาชีพ) 12 ก.ย. 2562
3613/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562
3611/2562 ให้บคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.ย. 62 ห้องวีนัส 3-4 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันร่วมผลิตครูรัก(ษ์)ถิ่น “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น”) 11 ก.ย. 2562
3610/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 11 ก.ย. 2562
3609/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ (สัมมนา SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs) 11 ก.ย. 2562
3608/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ก.ย. 62 ดอยเต่า เชียงใหม่ (ถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัย) 11 ก.ย. 2562
3607/2562 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ก.ย. 62 โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา ชลบุรี (สัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน) 11 ก.ย. 2562
3605/2562 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 11 ก.ย. 2562


[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]